Szanowni Rodzice i uczniowie szkoły!

Na podstawie pozytywnej opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2018

31.10.2018

2.11.2018

22.12.2018

2.01.2019

2.05.2019