0001

Uwaga

 

Rodzice kandydatów do kl.I

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy,

 

 

iż lista osób zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą osób przyjętych do nauki w szkole.

 

Lista osób przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dn.05.08.2021r. o godz.12.00.

 

Ilość osób przyjętych będzie uzależniona od ilości przyznanych etatów, możliwości godzinowych

 

 

danego nauczyciela, zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przez Organ Prowadzący oraz

 

przyznanych szkole limitów finansowych na rok 2021/2022.