Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie

 

ogłasza nabór uczniów w wieku od 6 do 16 lat

 na rok szkolny 2021/2022

 

do nauki gry na następujących  instrumentach:

 

fortepian, skrzypce, wiolonczela, harfa,  gitara,  akordeon, perkusja

flet,  klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

 

Badanie predyspozycji muzycznych odbędzie się w szkole PSM I stopnia w Szprotawie w dniach:

 

 

14.06.2021r. i 17.06.2021r.

WSZYSTKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT.

Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja o badaniu predyspozycji:

W związku z obecną trudną sytuacją, związaną z koronawirusem, data badania predyspozycji muzycznych może ulec zmianie.

O nowej dacie badania predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej każdy kandydat zostanie poinformowany elektronicznie lub telefonicznie.

Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Zakres badania zdolności muzycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły i obejmuje:

a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,

b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,

c) kontrolę poczucia rytmu,

d) umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.

Podstawą przyjęcia do PSM I stopnia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ( 1 – 25) podczas badania predyspozycji kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej.

Ilość miejsc do nauki na każdym instrumencie jest ograniczona.

Informacja o nas:

Nauka w PSM I st. odbywa się w dwóch cyklach:
• 6- letnim – dla dzieci w wieku 6 – 8 lat,
• 4- letnim – dla młodzieży w wieku 8 – 16 lat.

W obydwu cyklach głównym przedmiotem nauczania jest gra na instrumencie. Dobór instrumentu odbywa się z uwzględnieniem trzech
czynników – preferencji kandydata, jego predyspozycji oraz możliwości kadrowych szkoły.

Predyspozycje kandydata oceniane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę już na etapie rekrutacji.
Oprócz gry na instrumentach odbywają się zajęcia ogólnomuzyczne

w cyklu 6-letnim rytmika, kształcenie słuchu i audycje muzyczne,

w cyklu 4-letnim kształcenie słuchu i audycje muzyczne

zapewniają one niezwykle ważny w tym wieku rozwój słuchu, poczucia rytmu i koordynacji ruchowej.

Oprócz tego nasi uczniowie w starszych klasach mają możliwość uczestniczenia w zajęciach chóru, lub zespołowych formach muzykowania.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO PSM I st. w Szprotawie

DZIAŁANIE

DATA

Składanie kwestionariuszy wraz z wnioskiem
o przyjęcie do PSM I st.

od 16 kwietnia do 14 czerwca 2021 r.

Badanie przydatności dla kandydatów  PSM I st.

14 czerwca i 17 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do PSM I st.

7 dni od daty przeprowadzenia badania

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st.

Nie później niż do 5 sierpnia 2021 r.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY ! 

 

 

 

KORZYŚCI JAKIE OFERUJE NAUKA W SZKOLE MUZYCZNEJ (pdf)

 

 

 

POBIERZ WNIOSEK (pdf)