Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia powstała 1 września 1973 roku, ale tradycje muzyczne miasta sięgają bardziej odległych czasów. Krótko po wojnie rozpoczął tu działalność czterdziestoosobowy chór kościelny, w 1953 roku powołano Powiatowy Dom Kultury, w którym działały sekcje artystyczne, natomiast w 1962 roku usamodzielniło się Społeczne Ognisko Muzyczne. W konsekwencji, w latach siedemdziesiątych pojawiła się szansa utworzenia szkoły muzycznej i tę szansę miejscowi działacze kultury potrafili dobrze wykorzystać.

Pierwszy dyrektor szkoły - mgr Franciszek Kosch - 1 września 1973 roku przywitał kilkudziesięciu uczniów i kilku nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w nowej placówce artystycznej. Szkoła mieściła się w zaadoptowanym do tego celu budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 4. W roku szkolnym 1973/74 dzieci uczyły się gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, klarnecie, trąbce, akordeonie, były też zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu. Uroczysta inauguracja roku szkolnego, w której udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy szprotawskich szkół, przedstawiciele Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego miała miejsce 29 września, a uświetnił ją koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Zielonogórskiej. Już pół roku później, 23 lutego 1974 roku, można było wysłuchać pierwszego koncertu w wykonaniu uczniów.

Kolejne lata istnienia szkoły to rozwój klas instrumentalnych, czas tworzenia chóru i zespołów kameralnych, a także pierwsze sukcesy. W kronice szkolnej w kwietniu 1975 roku odnotowano występ uczennicy, która podczas Konkursu Młodych Pianistów w Sulechowie zdobyła III miejsce, miesiąc później laureatem konkursu w Zielonej Górze został klarnecista i trębacz. W roku szkolnym 1977/78 bardzo wysoki poziom prezentował także chór szkolny, zdobywca I miejsca podczas Międzywojewódzkiego Konkursu Chóralnego w Żaganiu.
Sukcesy towarzyszą uczniom szkoły przez cały czas jej istnienia, aż do dziś. Każdego roku najzdolniejsi z powodzeniem prezentują swoją grę podczas konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Spora grupa absolwentów kontynuowała lub kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia, a cześć z nich studiuje muzykę na wyższych uczelniach, zdobywając zawód.
Od początku działalności szkoły występy uczniów i nauczycieli popularyzowały wartościową muzykę wśród mieszkańców miasta i regionu. Nie sposób wyliczyć wszystkich koncertów, ale istotnym jest, że nie ograniczają się one tylko do murów szkoły. Muzykę w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli można usłyszeć w sali domu kultury, w szkołach, przedszkolach, podczas dni miasta i innych imprez miejskich, w ratuszu, a także za granicami naszego kraju, w miastach partnerskich Spremberg i Gevelsberg. Zespoły działające na terenie miasta i gminy, chóry szkolne, orkiestra dęta zasilane są młodzieżą, która w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szprotawie stawia swoje pierwsze muzyczne kroki, tak więc bez tej placówki trudno wyobrazić sobie życie kulturalne miasta. Czterdziestotrzyletnia działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Szprotawie wywarła i wywiera ogromny wpływ na życie kulturalne regionu. Jej absolwenci są przygotowani do odbioru i wykonywania muzyki artystycznej, co ma miejsce w dalszych etapach kształcenia lub podczas muzykowania amatorskiego. Liczne koncerty odbywające się w mieście i w okolicy są w dużej mierze zasługą tej placówki.

 

Szkoła mieści się w budynku przy ulicy M.Konopnickiej nr 4. Oprócz sal dydaktycznych wyposażonych w pianina, szkoła dysponuje salą kameralną na około 70 osób, biblioteką ze zbiorem ponad 4 tys. egzemplarzy wydawnictw nutowych, oraz magazynem instrumentów.

Nauka prowadzona jest w dwóch cyklach kształcenia:

- sześcioletni /dla dzieci młodszych/

- czteroletni /dla dzieci starszych/

Specjalności: fortepian, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, akordeon, wiolonczela i perkusja.

Oprócz zajęć obejmujących grę na instrumencie prowadzone są również zajęcia ogólnomuzyczne: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne. W szkole działa chór, orkiestra oraz zespoły kameralne.

Jednym z największych atutów szkoły jest wysoki poziom kształcenia muzycznego, który zapewniają wykwalifikowani i zaangażowani w swoją pracę nauczyciele. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy uczniów w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W szkole panuje miła atmosfera, która sprawia że każdego roku duża ilość dzieci pragnie rozpocząć naukę.