UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

Przypominamy, że 29.04.2021r.

(czwartek)

i

30.04.2021r.(piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.