Zapraszamy na nową stronę internetową szkoły:

 

https://www.gov.pl/web/psmszprotawa