Informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 13 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły

publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem https://www.gov.pl/web/psmszprotawa

Dotychczasowa strona Szkoły dostępna pod adresem http://www.psmszprotawa.pl/ pozostanie aktywna
nie dłużej niż do końca roku 2022, jednak nie będzie już aktualizowana.
Po dokonaniu stosownych modyfikacji w/w adres będzie przekierowywał użytkowników na nasz nowy adres na portalu gov.pl a dotychczasowe strony

Szkoły udostępnimy jako archiwum.

Serwis https://www.gov.pl/web/psmszprotawa  od dnia 13.12.2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szprotawie.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych.

Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.